Οδοντική χειρουργική και προληπτική οδοντική χειρουργική

Ενδοδοντική Θεραπεία- Απονεύρωση κ.α.
25 Ιουλίου, 2014
Περιοδοντίτιδα
25 Ιουλίου, 2014

Οδοντική χειρουργική και προληπτική οδοντική χειρουργική

Προληπτική οδοντική χειρουργική

Προληπτική οδοντική χειρουργική εννοούμε την κάλυψη των ευαίσθητων σημείων των δοντιών (όπως και σχισμών), ώστε να αποτρέψουμε την μελλοντική μόλυνση των δοντιών αυτών από τερηδόνα. Μέθοδος Silant αλλιώς.

Αυτή η διαδικασία γίνεται χωρίς αναισθησία και τροχό και είναι απαραίτητη να γίνει στους πρώτους γομφίους, οι οποίοι ανατέλλουν αρκετά νωρίς, στα 6-7-8 έτη. Αυτό κάνει τους γονείς να μην εκτιμήσουν τα  δόντια αυτά και πολλές φορές να καταλήγουν σε εξαγωγή ή σε μία αρκετά μεγάλη περιπέτεια για τον μικρό ασθενή…

Εδώ περιλαμβάνεται και η φθοριώση, η οποία πρέπει να γίνεται μία φορά στους 6 μήνες, συγχρόνως υπάρχει και τρόπος φθορίωσης με διάφορα σκευάσματα στο σπίτι.

Πίνακας ΟΣΑ για τη φθωρίωση:

Προδιαγραφές  χρήσης φθορίου στην κλινική πράξη 2010

Φθοριούχα σκευάσματα για χρήση στο σπίτι

Α. Οδοντόπαστες

Γενικές οδηγίες:

 • Σκευάσματα-περιεκτικότητα σε F-

-χαμηλής (500 ppm F-)

-μέτριας (1000 ppm F-)

-υψηλής (1500 ppm F-)

 • Συχνότητα και τρόπος χρήσης

-το λιγότερο δυο φορές/24ωρο για 3 λεπτά υπό ην επίβλεψη των γονέων, εκ των οποίων ή μία φορά οπωσδήποτε πριν το βραδυνό ύπνο

 • Χρόνος εφαρμογής

-μετά το γεύμα και μετά την κατανάλωση σακχαρούχων τροφών

Προτεινόμενο πρωτόκολλο εφαρμογής

ΗΛΙΚΙΑ/ΕΤΗ     ΠΕΡΙΚΤΙΚΟΤΗΤΑ    ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ     ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΕ ΦΘΟΡΙΟ           ΗΜΕΡ.ΕΦΑΡΜ.
0,5-2                      500 ppm                2 φορές       μέγεθος μπιζελιού

            2-6                        1000 ppm              2 φόρες                   >>>

                      >6                  1000-1500 ppm         2 φορές                   >>>

Προσοχή! Αποφυγή κατάποσης, ιδίως σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, λόγω κινδύνου εμφάνισης κηλίδων φθορίωσης.

Β. Τροχίσκοι φθορίου

Γενικές οδηγίες:

 • Ενδείξεις:

– παιδιά>2 ετών

-άτομα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας

 • Σκευάσματα -περιεκτικότητα σε F-:

– 0,25 mg F-  και 0,50 mg F-

 • Aντενδείξεις:

Όταν χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με- πόσιμο νερό με φυσική η τεχνητή παρουσία φθορίου (>0,3 ppm F-), γάλα η και μαγειρικό αλάτι με φθόριο

 • Συχνότητα και τρόπος χρήσης

1-2 φορές ημερησίως να διαλύεται αργά στο στόμα

 • Μειονεκτήματα

Δυσκολία στην καθημερινή λήψη για μεγάλο χρονικό διάστημα

Προτεινόμενο πρωτόκολλο εφαρμογής

 Προσοχή! Αποφυγή λήψης νερού η φαγητού μια ώρα μετά.

ΗΛΙΚΙΑ                    ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ

6 μήνες-2 έτη                Καθόλου

2-6 έτη                              0,25 mg F-

 >6 έτη                               0,50 mg F-

Γ. Στοματοπλύματα φθορίου

 • Ενδείξεις:

Ασθενείς υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη τερηδόνας, ηλικίας>6 ετών

Σκευάσματα- χαμηλής συγκέντρωσης NaF 0,05% (225 ppm F-) για ημερήσια εφαρμογή

 • Συχνότητα και τρόπος χρήσης:

Μία η περισσότερες πλύσεις του στόματος ημερησίως με 10ml για ένα λεπτό, υπό την επίβλεψη των γονέων χωρίς άμεση

λήψη νερού ή φαγητού. Συνιστάται οι πλύσεις να γίνονται ενδιάμεσα των βουρτσισμάτων της ημέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν συνιστάται η λήψη τους από παιδιά που δεν ελέγχουν την κατάποση τους.

Φθοριούχα σκευάσματα επιπρόσθετης χρήσης στο σπίτι για ασθενής υψηλού κινδύνου για τερηδόνα.

 • Κατηγορίες σκευασμάτων

-οδοντόπαστα φθοριούχου νατρίου NaF 1,1% 5000 ppm F-

-oοδοντόπαστα φθοριούχου νατρίου NaF- 0,6% 2800 ppm F-

-ζελέ φθοριούχου κασσιτέρου SnF2 0,4% 1000 ppm F-

 • Συχνότητα και τρόπος χρήσης

-οδοντόπαστα-βούρτσισμα μια φορά ημερησίως

-ζελέ-επάλειψη μετά το βούρτσισμα 1-2 φόρες ημερησίως χωρίς μετέπειτα ξέπλυμα του στόματος

 • Μειονεκτήματα

-οδοντόπαστα, κίνδυνος τοξικότητας από κατάποση, αποφυγή χρήσης 5000 ppm F- από ηλικίες μικρότερες των 16 ετών και 2800 ppm F- από μικρότερες των 10 ετών

-ζελέ, πιθανή εμφάνιση χρωστικών κατά την περίοδο χρήσης, ιδιαίτερα όταν η στοματική υγιεινή είναι πλημμελής, αποφυγή χρήσης σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 6 ετών

Φθοριούχα σκευάσματα για χρήση στο ιατρείο

Α. Βερνίκια φθορίου

 • Ειδικές ενδείξεις

Παιδιά και ειδικοί ασθενείς με δυσκολία συνεργασίας, ασθενείς με μεμονωμένες επιφάνειες υψηλού τερηδονικού κινδύνου (π.χ. λευκές/κιτρινο-καφέ κηλίδες, 1οι μόνιμοι γομφίοι υπό ανατολή)

 • Κατηγορίες σκευασμάτων

– βερνίκια φθοριούχου νατρίου NaF (5000-22600 ppm F-)

 • Πλεονεκτήματα

– παρατεταμένη διάρκεια δράσης

-μικρός κίνδυνος κατάποσης και τοξικότητας

– διαδικασία τοποθέτησης εύκολα ανεκτή από τον ασθενή

 •  Συχνότητα εφαρμογής

Ανάλογα με τον τερηδονικό κίνδυνο (1-4 φορές/ετησίως)

 • Οδηγίες μετά την εφαρμογή

Αποφυγή πρόσληψης τροφών και ροφημάτων για 30 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ! ! εφαρμογή περιορισμένης ποσότητας και μόνον στις υψηλού κινδύνου για τερηδόνα επιφάνειες.

Β. Γέλες (Ζελέ) φθορίου

 • Κατηγορίες σκευασμάτων

             Ζελέ η αφρός 2% ουδέτερου NaF(9000 ppm F-) η 1,23% όξινου APF(12300 ppm F-)

 • Πλεονεκτήματα

             Εύχρηστο, γρήγορη διαδικασία τοποθέτησης, ευχάριστη οσμή και γεύση

 • Συχνότητα εφαρμογής

             Ανάλογα με τον τερηδονικό κίνδυνο (1-4 φορές/ετησίως)

 • Οδηγίες μετά την εφαρμογή

             Αποφυγή πρόσληψης τροφών και ροφημάτων για 30 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κίνδυνος κατάποσης ιδιαίτερα από ηλικίες<4 ετών. Λήψη προστατευτικών μέτρων: πλήρωση δισκαρίων κατά το ήμισυ, καθιστή και όρθια θέση ασθενών με χρήση σιελαντλίας, απομάκρυνση υπολειμμάτων από το στόμα. Πιθανή διάβρωση από τα όξινα σκευάσματα εμφράξεων ρητίνης και πορσελάνης.

Οδοντική χειρουργική

 • Είναι τα γνωστά σε όλους, σφραγίσματα διαφόρων ειδών. Τα περισσότερα σφραγίσματα στην αρχική φάση της τερηδόνας γίνονται γρήγορα αποτελεσματικά και όταν είναι ένας έμπειρος οδοντίατρος χωρίς ένεση και ανώδυνα.
 • Σήμερα με την ραγδαία εξέλιξη στην εύρεση νέων υλικών, τα περισσότερα σφραγίσματα γίνονται λευκά με φωτοπολυμεριζόμενες ρητίνες (υπεριώδης ακτινοβολία)
 • Μερικές φορές ο ιατρός κρίνει σωστότερο κάποια σφραγίσματα να γινουν από αμάλγαμα (μέταλλο), προπάντως τα δόντια που θα καλυφθούν με θήκες.
 • Για το αμάλγαμα (μέταλλο) γίνονται πολλές συζητήσεις όσον αφορά τη βιοσυμβατότητα, αλλά αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι το αμάλγαμα μας είναι φτιαγμένο από καλό εργοστάσιο και το γεγονός ότι είναι ένα υλικό που χρησιμοποιείται επί 3 αιώνες χωρίς κάποιες επικίνδυνες παρενέργειες…, τότε το συνιστούμε ανεπιφύλακτα( προπαντός στους ενήλικες ασθενείς) εφόσον δεν έχουμε καν κάποια μελέτη να έχει αναφερθεί για αρνητικά αποτελέσματα..
 • Πάντως τα λευκά σφραγίσματα είναι εξίσου ανεκτικά και ακόμα περισσότερο αισθητικά και γι’αυτό τον λόγο, πολλοί ασθενείς προτιμούν να αλλάξουν τα παλιά μεταλλικά με καινούργια όμορφα λευκά

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Όταν θέλουμε να κάνουμε λεύκανση, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τα σφραγίσματα που έχουμε ήδη στο στόμα είτε είναι μαύρα-μεταλλικά είτε είναι τα λευκά ρητίνης…δεν αλλάζουν χρώμα και δεν λευκαίνουν, όποτε μετά την λεύκανση, θα πρέπει να γίνει και η αντικατάσταση παλαιών σφραγισμάτων, προσαρμοσμένα πλέον στο καινούργιο χρώμα των δοντιών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *